Our Quality Policy

Müşteri Memnuniyeti

 

Yerel Yasalara ve Uluslararası Standartlara Uyum

Yerel yasalar ve uluslar arası standartlara uygun hizmet sunabilmek için referans standart

olarak İSO 9001:2000 esas alınarak,tüm proses ve süreçlerimiz güncel kurallar çerçevesinde

yapılandırılır.

Gıda Güvenliği

Müşterilerimize sunduğumuz tüm hizmetlerimizde gıda güvenliği,uluslar arası sistemlere(HACCP),

Yerel yasa ve mevzuatlara uygun şekilde her zaman ön planda tutulur.

Süreçlerin Analizi ve Sürekli İyileştirme

Tüm yönetici ve çalışanlarımız çağdaş kalite değerlerine ve yüksek müşteri memnuniyetine  erişme

Sorumluluğunu paylaşır. Bu çerçevede müşterilerimizin memnuniyetleri ölçülür ve izlenir,verilen hizmetin her kademesinde sürekli iyileştirme bir yaşam biçimi olarak benimsenir.

Personelimizin Deneyimi

Personelimize gerekli tüm eğitimler verilir. Onların performansları ile birlikte memnuniyetleri de ölçülerek üretkenlikleri,tecrübe ve becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar sağlanır.

Tedarikçilerimizin Uygunluğu

Uygun maliyette ve kalitede hizmetin sürekliliğini sağlayabilmek için tedarikçilerimiz ile iyi bir iş birliği kurulur ve performansları sürekli değerlendirilir.

Topluma ve Çevreye Saygı

İçerisinde yaşanılan topluma ve çevreye saygı,tartışmasız bir kural olarak kabul edilir.

 

NECİP TÖZÜN

Direktör